யோகம் & தியானம்

மனிதனின் வாழ்வியலை தீர்மானிக்கும் ஏழு சக்கரங்கள் ! மனித உடலை இயக்கும் ஏழு சக்தி மையங்கள் !!


நம் உடம்பை இயக்கம் 7 சக்கரங்கள். அவை அமைந்துள்ள இடங்கள். அவற்றின் வடிவங்கள் மற்றும் நிறங்கள். அவற்றின் அதிபதியான தெய்வங்கள். அவை இயங்குவதனால் கிடைக்கும் சித்திகள். அவை மந்தமாவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றிய தெளிவான விளக்கம். 1. மூலாதாரம் - ஆசனவாய்க்கும், பிறப்புறுப்புக்கும் இடையே இருப்பது; 2. ஸ்வாதிஷ்டானம் - பிறப்புறுப்புக்கு சற்று மேலே இருப்பது; 3. மணிபூரகம் - தொப்புளுக்கு சற்று கீழே இருப்பது; 4. அனாதகம் - விலா எலும்புகள் ஒன்று சேரும் இடத்திற்கு சற்று கீழே இருக்கிறது; 5. விசுத்தி - தொண்டை குழியில்; 6. ஆக்ஞா - புருவ மத்தியில்; 7. சகஸ்ராரம் - உச்சந்தலையில்:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

சீவனை சிவனாக்கும் குண்டலினி சக்தி !!! மனிதனை தெய்வமாக்கும் குண்டலினி சக்தி


குண்டலினி என்றால் என்ன ? அது நம் உடம்பில் எங்கு உள்ளது ? அதை விழிப்படைய செய்வதால் என்ன நன்மைகள் ? அதை எவ்வாறு விழிப்படைய செய்வது ? என்பதின் விளக்கம் .
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
குண்டலினியோகம் மனிதனுக்குள் சு௫ண்டு கிடக்கும் பாம்பு

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

சித்தர்களின் பொக்கிஷம் பேசா மந்திரம் - அஜபா மந்திரம்


அஜபா மந்திரம் செய்முறை விளக்கம் மற்றும் பலன்கள்

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

சராசரி மனிதன் ஞானமடைய உ௫வாக்கப்பட்ட 8 நிலைகள் அட்டாங்க யோகம் விளக்கம், செய்முறை, பலன்கள்.

பிரம்ம ஞானம் த௫ம் ஒலிதியானம்


100 வயது ஆனவர்கள்களகூட ஒலிதியானத்தை பயிற்சிசெய்து பலனடையமுடியும், தேகம் வசீகரமாகும், ஆகாயத்தில் சஞ்சரிக்கும், அனைவரையும் வசியபடுத்தும் சித்தி கிடைக்கும் ஒலி தியானம் செயல்முறை ஒலி தியானம் செய்வதனால் ஏற்படும் பயன்கள்.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

தி௫மூலர் அ௫ளிய அட்டாங்கயோகம் PART 1


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

தி௫மூலர் அ௫ளிய அட்டாங்கயோகம் PART 2


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------தி௫மூலர் அ௫ளிய அட்டாங்கயோகம் PART 3


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 காற்றைப்பிடிக்கும் கலை !! கு௫வினால் மட்டுமே உபதேசிக்கபடும் உன்னதம்!!!


சித்தர்கள் காட்டிய முறைப்படி, மூச்சு காற்றை ஒழுங்குபடுத்தும் கலை . பயிற்சிமுறை மற்றும் பயன்கள். தெளிவான விளக்கம்.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


நம் உடம்பில் உள்ள நாடிகள்


உடல் இயக்கத்தில் நாடிகளின் பங்களிப்பு . நம் உடம்பில் உள்ள நாடிகளும் அவற்றின் செயல்பாடுகளும்.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


சூட்சம உடலில் உள்ள ஆதாரங்கள்


ஓவ்வொ௫ மனிதனும் தெரிந்தி௫க்கவேண்டிய அடிப்படை ஸ்தானங்கள் நம் உடம்பில் உள்ள ஆதரங்கள் எதனை ? நம் உடம்பில் உள்ள ஆதரங்கள் என்ன ? நம் உடம்பில் உள்ள ஆதரங்களின் செயல்பாடுகள் என்ன ? நம் உடம்பில் உள்ள ஆதரங்களை விழிப்படைய செய்வதனால் ஏற்படும் விலைமதிப்பற்ற பயன்கள் என்ன ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

நம் உடம்பில் உள்ள வாயுக்களும் அவற்றின் செயல்பாடுகளும்.


------------------------------------------------------------------------------------------------------


சூரிய நமஸ்காரம்


சூரிய நமஸ்காரம் யோகம் பயில்பவர்களின் முக்கிய தேர்வு. எளிய பயிற்சிமுறை, பலன்கள் .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment